KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine istinaden yapılan konutlarda arsa sahibine devredilen dairelerin emsal bedelleri VUK'un 267. maddesinde bahsedilen emsal bedeli belirleme esaslarından hangisine göre yapılır? Dairelerin m2 leri, güney-kuzey yönü vs gibi bazı özellikleri farklı olduğundan, farklı özellikte bir daire ile diğer daireler aynı özellikte mal kabul edilebilir mi? Teşekkür ederim, saygılarımla

Değerli üyemiz,

Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.

Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, iş yeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalardan hareketle, ilk olarak inşaatın birim metrekare maliyetin hesaplanması ve arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin toplam metrekaresi ile çarpılması gerekmektedir. Örneğin;

İnşaatın toplam alanı: 5.000m2

Arsa sahibinin payı: %40 => 2.000m2

Toplam inşaat maliyeti: 3.000.000.-TL

Bu verilere göre birim metrekare maliyeti şu şekilde hesaplanacaktır;

Birim metrekare maliyeti = Toplam inşaat maliyeti / Toplam inşaat alanı 3.000.000 / 5.000 = 600.-TL birim metrekare maliyeti

Arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin toplam inşaat maliyeti ise; 2.000 x 600 = 1.200.000.-TL olacaktır.

Emsal bedelin hesaplanmasında ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinde sayılan esaslardan, birinci sırada yer alan ortalama fiyat esasının uygulanması pratikte mümkün olmayıp, ikinci sırada yer alan maliyet bedeli esasının uygulanması gerekmektedir. Buna göre, emsal bedel maliyet bedeline toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğimize devam edecek olursak, arsa sahibi vergi mükellefi değilse yapılan teslim perakende satış olarak kabul edilecek ve arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin toplam maliyet bedeli olan 1.200.000.-TL’ye %10 ilave edilmek suretiyle emsal bedel 1.320.000.-TL olarak hesaplanacaktır.

Ancak, son zamanlarda bazı yargı kararlarında, arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin emsal bedelinin tespitinde, Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinde sayılan esaslardan, üçüncü sırada yer alan takdir esasının uygulanması gerektiği şeklinde ifadeler yer almaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi