KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, 2012 yılında iş kazası yapan personelimizin işlemleri sgk da devam ediyor.Firmanın incelemesi yapılmış olup dosyası Kadıköy sgk tarafından Ankara'ya gönderilmiştir...Bu personel şu anda yüzde 50 iş göremez durumda.Vergi indirim belgesi alıp bu personeli işe başlatmamız da herhangi bir sakınca var mıdır? İşe almadan önce dosyanın sonuçlanmasını bekleyelim mi?...iyi günler

Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu, meydana gelen kazada sigortalının kusuru ve işverenin sorumluluğunun belirlenmesine ve bu doğrultuda kusuru/sorumluluğu bulunanlara rücu hakkını kullanabilmek için 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca idari bir işlem yürütülmektedir. Diğer taraftan şirket olarak söz konusu çalışanı sözleşme serbestisi içerisinde hizmet akdi ile çalıştırmanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Çalışanın iş göremezlik durumunun ve nedeninin bu noktada bir önemi olmadığı gibi iş kazası işlemlerinin SGK nezdinde devam ediyor olması da söz konusu çalışanı istihdam etmenize engel teşkil etmemektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.