KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. Benim size sorum yeni TTK'ya göre Limited Şirketler bu yıl genel kurul yapmak zorundalar mı ? Teşekkürler...

Değerli üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketlerinde, yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu organlardan birisi genel kuruldur.

Yeni TTK anonim ve limited şirketlere yönelik birçok yenilik ve değişikliği getirirken, organlar arasındaki işlev ayrımını da belirginleştirmiş ve sadece genel kurul tarafından kullanılabilecek birtakım yetkilere yer vermiştir.

Limited şirket genel kurul kararlarının tescil ve ilan edileceğine ilişkin ise genel bir düzenleme bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.