KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Havaalanı terminal binası işimiz ile ilgili olarak İhracat:2008/6-3-a-1 maddesine göre düzenlenmiş olan vergi resim ve harç istisnası belgemiz bulunmaktadır. Bu belge ile yurt dışından konveyör alımı yapılması halinde bu alışımız ile ilgili ne tür muafiyetlerden yararlanabiliriz bilgi verir misiniz ? Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.

Değerli üyemiz,

27 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğin 5’nci maddesinin (a) bendine göre, yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların, yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimlerinin ihracat sayılan satış ve teslimler olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

5 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’in 4’ncü maddesinde ise, ihracat sayılan satış ve teslimler ile bunların finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların BSMV, damga vergisi, harç ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğu belirtilmiştir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi