KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Mayıs 2013 tarihinde oluşan bir sigorta poliçesinin 2014 yılına sarkan kısmını yine 180 hesaba mı kaydediyoruz yoksa 280 hesaba mı? Bir görüşten ötürü çelişkide kaldım. Teşekkürler,

Değerli üyemiz,

1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre, 180-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları “dönem ayırıcı” hesaplardır.

İşletmenin peşin yapmış olduğu harcamalardan, içinde bulunulan dönemde gider hesaplarına aktarılacak kısmının "180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı"nda, gelecek yıllara ait olan kısmının ise "280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı"nda takip edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, sigorta poliçesine istinaden yapmış olduğunuz peşin ödemenin 2014 yılını ilgilendiren kısmının dönemsellik ilkesi gereğince "280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı"nda takip edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.