KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. Müşteri işletme tarafından SMMM Stajyerine gördürülen büro işi için stajyer adına gider pusulası düzenlenmesi Stajyer için bir sıkıntı yaratır mı?

Değerli Üyemiz,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45’inci maddesinin 1’inci paragrafında;

“Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirlerin ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle, 2’nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar” denilmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin “Özlük Hakları” başlıklı 22’nci maddesi;

…Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde belirtilen meslek mensubu tarafından ücret ödenir.” şeklindedir.

Staj Yönetmeliğinin “Bağdaşmayan İşler” başlıklı 23’üncü maddesi ise;

Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak işler; aday meslek mensupları için de geçerlidir.

Ayrıca, aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecekleri işleri yapamazlar.” şeklindedir.

Ayrıca, Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinin, “Staj Süresi ve Stajın Başlatılmasına İlişkin Temel İlkeler” başlıklı 7’nci bölümünde;

“8) Stajın bir işyerinde sigortalı çalışarak yapılması zorunludur.

10) Staj; yasal izinler, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitimi ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır.

15) Staj sırasında, stajın yapıldığı işyeri dışında, çalışılması yasaktır. Bunun kontrolü, staj sırasında yapılan denetimler ve sigortalı hizmet dökümü ile yapılmaktadır.” denmektedir.

Bu çerçevede; aday meslek mensuplarının staj süresince başka işyerlerinde çalıştırılmaları mümkün değildir.  

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

 

 

                          
Etiketler : SMMM Stajyeri     3568 sayılı Kanun     Staj Yönetmeliği