KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. VUK' a göre yevmiye defterinde kapanış tasdikinin yapılmamasının müeyyidesi nedir? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Değerli üyemiz,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220'nci maddesinde tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterler sıralanmıştır. Anılan Kanunun 221'inci maddesi lafzından ise tasdikten kastın açılış tasdikleri olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, vergi mevzuatımıza göre defterlerin kapanış tasdiklerinin yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin yapılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre zorunludur. Buna göre hesap döneminin kapandığı ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar yevmiye defteri kapanış tasdikini yaptırmayanlara 4.000-TL idari para cezası kesilir ve olası uyuşmazlık hallerinde yevmiye defteri sahibi lehine delil teşkil edemez.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.