KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Yeni TTK' ya göre Limited Şirketlerin ve Adi ortaklıklarının tutması gereken defterler ve bu defterlerin tasdiki hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler...

Değerli Üyemiz,

Limited Şirketler, 6102 sayılı yeni TTK’nın 64'üncü maddesinin 3 ve 4'üncü fıkralarında belirtilen aşağıdaki defterlerin kullanılması gerekmektedir.

a) Yevmiye Defteri  b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri  d) Pay Defteri* e) Müdürler Kurulu Karar Defteri f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

*Halen kullanılmakta olan Pay Defterinin yeterli yaprağı bulunması halinde 2013 yılı için açılış tasdiki yapılmadan kullanılabilir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, Adi Ortaklıklarda, aşağıdaki defterlerin kullanılması gerekmektedir.

a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri

Genel hesap dönemine tabi olanlar 31 Aralık 2012 tarihi, özel hesap dönemine tabi olanlar ise tabi oldukları hesap döneminin son gününe kadar, defterlerini noterde tasdik ettirmek zorundadırlar.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi