KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, benim sorum kasa affı ile ilgili olacak. 2 ortaklı limited şirketimizin sermayesini, Ekim 2010 tarihinde (kasada görünen ama mevcut olmayan fazlalıklar nedeniyle), epey yüklü bir miktarda artırmış (1.000.000-TL kadar) bulunuyoruz. Ancak, elbette bu sermayenin taahhüdünü yerine getiremedik. Yeni çıkan torba yasadaki kasa veya ortaklardan alacaklar affından yararlanabilir miyiz? Ya da nasıl yararlanabiliriz? Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler...

Değerli Üyemiz;

6552 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74’üncü maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Ayrıca, 27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “Esas Alınacak Bilanço” başlıklı 4. Bölümünde, Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerektiği ve dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoların dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda yer verilen Kanunun ve genel tebliğin ilgili madde ve bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda, kanun kapsamında beyana konu olacak kasa mevcutlarının 31/12/2013 tarihli bilançoda mutlaka yer alması gerekmektedir.

Sorunuzda belirttiğiniz üzere, 2010 yılında yapılan sermaye taahhüdü kaydı sonrasında, kasada görünen ancak fiilen mevcut olmayan tutarların, kuruma ait 31/12/2013 tarihli bilançoda yer almasının mümkün olmaması sebebiyle, ilgili Kanun kapsamında beyana konu olabilecek bir kasa mevcudunuz bulunmamaktadır. Bununla beraber, kurumun 31/12/2013 tarihli bilançosunda yer alan başkaca kasa mevcutları olması halinde Kanunun diğer yükümlülüklerini de yerine getirilerek beyanda bulunulması mümkündür.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : 6552 sayılı Kanun     Kasa affı