KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar benim sorum şöyle limited şirket ortakları türkiyede acentesi olan tur firması ile yurt dışına tura katıldılar fatura şirket adına kesildi ve ba tutarını geçmekte yurtiçi transfer ücretinde kdv var yurt dışı alınan hizmette kdv yok bu faturayı karşı taraf ba bs de gösterdiğinden giderleştirdim deftere gider kayıt edebilecekmiyim yoksa kkeg yapmalımıyım teşekkürler.Lale Karataş

Değerli üyemiz,

Şirket ortaklarının yurt dışına gerçekleştirmiş oldukları seyahat, şirketin ticari faaliyetinin idamesi için yapılan bir seyahat ise, başka bir deyişle bir iş seyahati ise Gelir Vergisi Kanununun 40'ncı maddesi doğrultusunda gider olarak kaydedilmesi mümkündür.

Buna karşın, şayet söz konusu seyahat ortakların turistik amaçla veya eğitim, sağlık vb kişisel nedenlerle gerçekleştirmiş olduğu seyahat ise, söz konusu giderin ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, faturada yer alan katma değer vergisinin de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30'ncu maddesinin 4'ncü bendi gereğince indirimi mümkün olmayıp,yine kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, şirket tarafından ödemesi yapılan bu tutarın ortaklara verilen borç olarak dikkate alınması ve 131 Ortaklardan Alacaklar hesabına kaydedilerek, bu hesabın bakiyesinin tahakkuk edecek faizi ile beraber ortaklardan tahsil edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi.