KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, İş kazası geçiren bir personele en fazla kaç aya kadar sağlık raporu alınabilir ve bu personel istirahatı boyunca sgk dan kaç ay maaş alabilir? Not : Personel için Haziran 2013 tarihinde malulen emeklilik işlemleri için başvurulmuştur. İyi günler dilerim...

Değerli Üyemiz,

İş kazası geçiren personeliniz iş kazası sonucu meydana gelen hastalık ve özürler geçene kadar sağlık rapaoru alabilir. Kanunda belirlenmiş bir süre yoktur. Ayrıca, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının, sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.