KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, sakatlık indiriminden faydalanacak bir personeli işe alacağız.Bu personelin sgk ya işe girişinde prim yönünden herhangi bir teşviki var mıdır?Varsa şayet işe girişini hangi kanunu seçerek yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar.

Değerli Üyemiz,

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Ayrıca söz konusu yükümlülüğü bulunmayan işverenler de özürlü işçi istihdam edebilirler. Özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanmaktadır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olmaları şarttır.

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine onaylatacakları ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalıların TC kimlik numarasını, ad-soyadını, İş Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilinde/kontenjan fazlası olarak çalıştırma durumlarını ihtiva eden ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgenin aslını işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesinin 19 numaralı alanı 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları"na uygun olarak belgelenen özürlüleri çalıştıran işverenler tarafından işaretlenecektir. 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmeniz için, özürlü sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini; kontenjan dahilinde çalıştırılan özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü, kontenjan fazlası olarak çalıştırılan özürlü sigortalılar veya özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü değilseniz 54857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle göndermeniz gerekmektedir.

Son olarak, söz konusu teşvikten yararlanmaya devam edebilmek için işyerinde çalıştırdığınız özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını göstermek üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine onaylatacağınız belgeyi, her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Merkezlerine ayrıca ibraz etmeniz gerekecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.