KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar sorum şöyleki; Sıfır oto satışı yapan galeri ÖTV KDV nin matrahına giriyor diye ÖTV'yi cirosunun içinde gösteriyor, yani ÖTV'yi de 600 Yurtiçi Satışlar hesabında muhasebeleştiriyor. Oysaki Ötv' yi 360 nolu hesapta takip etmesi gerekmiyor mu? Satış işlemine ait muhasebe fişi 120 alıcılar 600 Yurtiçi Satışlar 360 Ödenecek vergi ve fonlar (ÖTV) 391 Hesaplanan KDV şeklinde olması gerekmez mi? İşletmenin ÖTV'yi Yurtiçi Satışlar hesabında göstermesine gerekçe olarak BA BS formlarında muatabakatı ileri sürmektedir. Bu şekilde, Gelir tablosu ile KDV Beyannamesi matrah toplamları arasındaki fark oluşuyor gibi. Oysa ki bu farklar daha sonra vergi dairesi istediğinde izah edilebilir düşüncesindeyim. Kısaca üstadım burada verginin ciroya katılması söz konusu. Bu konuda acil bilgilerinizi rica ediyorum .

Değerli üyemiz,

381 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde BA-BS bildirim formlarının özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulması gerektiği, bildirim formlarının düzenlenmesi esnasında özel tüketim vergisinin ayrıştırılmayacağı, alım ve satımların özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Aslında bu uygulamayı mantıki bir zemine oturtmak da mümkündür. Zira, ÖTV satıcı taraf için müşteriden tahsil edilip Hazineye intikal ettirilmesi gereken, dolayısıyla 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabında muhasebeleştirilmesi gereken bir tutar iken, alıcı için kural olarak gider veya maliyet unsurudur.  

Bununla birlikte, satıcının özel tüketim vergisini hasılat hesaplarında göstermesi tekdüzen hesap planına aykırılık teşkil etmektedir. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi