KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Üniversite vakfına makbuz karşılığı yapılan nakdi yardım kurum kazancından indirilebilir mi?

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, bağış ve yardımlar konusu Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ise 10. maddesinde “Diğer İndirimler” başlığı altında hükme alınarak, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından yapılabilecek indirimler açıklanmıştır.

Diğer yandan, 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanunun Mali Kolaylıklar başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekildedir;

“Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyannameyle bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir.”

Bu düzenlemeyle, gelirlerinin en az dörtte üçünü yalnızca devlet üniversitelerinin faaliyetlerini devam ettirmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Bununla birlikte, vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflara yapılan bağışlar bu kapsamda değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.