KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Mesleği avukat olan kişinin (mükellef-serbest meslek deft.tutuyor.) aynı zamanda hayvan besiciliği yaptığı çiftliği var bu hayvan yetiştiriciliğinden dolayı vergi mükellefiyeti yok. bu çiftlikte çalıştırdığı işçileri var onları sigortalı çalıştırmak istiyor... Bunun için nasıl yol izlemeliyim.?

Değerli Üyemiz,

Sosyal güvenlik hukukumuzda hizmet akdiyle ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, 5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) statüsünde kabul edilerek, hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Bu noktada çalışanların tarım ya da tarım dışı sektörlerde bulunmaları durumu değiştirmemektedir. Kısacası bu kişilerin sigortalı işe giriş bildirgeleri işe başladıkları tarihte işverenleri tarafından SGK’ya bildirilerecek ve her ay düzenli olarak kazançları aylık prim ve hizmet belgesi ile SGK’ya bildirilecektir. Bu durumda çalışan kişilerin diğer 4/a sigortalılarından bir farkı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan işverenin, gelir vergisinden muaf kişi olması veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi olması yalnızca bunların yanında çalışan işçi ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesini etkileyen bir durumdur. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından yanında işçi çalıştıranların, işveren sıfatıyla her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ancak tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara ise 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan sigortalılıkları yeniden tanınmıştır. Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci maddesi ile 01.03.2011 tarihinden itibaren bu tür faaliyetlerde çalıştıklarını belgeleyenler, 2014 yılında her ay için günlük asgari ücretin 21 katı prim ödeyerek sigortalı olabilir ve hizmet günü kazanabilirler. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni ikamet ettikleri muhtarlık veya ilçe tarım müdürlüklerine onaylatarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özetlersek, besi çiftliğinde sürekli olarak çalıştırılacak kişiler 4/a sigortalısı olacaklarından, işveren sıfatıyla yasal yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerekirken, şayet çiftlikte hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışacak kişiler söz konusu ise bunların sigortalılıkları ise ek-5 kapsamında kendileri taarından yerine getirilecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.