KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Meslekte Kelebek Etkisi
SMMM Alper Cemal Ekiz
04.07.2013

Öncelikle bilmeyenler için kelebek etkisinin bilimsel olarak ne anlama geldiğini açıklayalım. Matematikte, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen ad olarak tanımlayabiliriz.

Ben bu kısa tanımdan şu yorumu çıkarıyorum. Bizim önemsemediğimiz belki de farkına bile varamadığımız hal ve hareketlerimizin ortaya çıkan toplu sonuçlarla doğrudan ilişkisini doğrulayan bir kavramdır.

Bu önemsemediğimiz hareketlerimizi analiz ederek düzeltmek için gereken çabayı göstermemiz gerektiğini gösteren bir kavram…

O kadar önemli bir kavramdır ki bazı kaynaklarda bir kelebeğin kanat çırpışının fırtınaya sebep olabileceğini öngören bir kavram…

Tabi anlayabilene…

Özellikle son yıllarda çok tartışılan mesleğimizin ve meslektaşımızın saygınlığının hak ettiği yerlere ulaşmasında bu kavramın önemini vurgulamak istiyorum.

Bu saygınlığı bireysel olarak kazanmak için çaba göstermeyen meslektaşlarımızın kendilerini temsil eden meslek odası veya TÜRMOB’tan bu çabayı beklemeleri biraz saçma olur diye düşünüyorum.

Ya da stajyerine maddi manevi saygı göstermeyen bir meslektaştan, yaptığı mesleğin toplumda saygı görmesi beklentisi gibi… Bu örnekler çoğaltılabilir.

Diğer yandan mesleğimizin geleceğinin eskisi gibi yalnızca meslek mevzuatı ve vergi kanunlarından ibaret olamayacağının sinyallerini Yeni T.T.K ile hepimizin hissettiğine eminim.

Bu doğrultuda meslek yasamızdaki bize tanınan hakların da ilişkili birçok kesimi rahatsız ettiği ve göz koyduğunu da hissetmeyenimiz yoktur.

Ancak burada ufak bir ayrıntıyı da gözden kaçırmamak lazım. O hakları kullanabilecek yetkinlikteki donanımlı meslektaşlarımızın da olmayışı (istisnalar kaideyi bozmaz) bu sürecin en önemli ve üstünde durulacak kısmı bence.

İşte tam buradan yola çıkılması gerektiğini meslektaşın da bu yönde kendini geliştirmesi ve kendisini temsil edenlerden de bu beklentiler içinde olması gerektiği kanaatindeyim. 

“Benim için ne yapabilirsin?” değil, “Meslek için ne yapabilirsin?” sorusunu sormak, sektörümüz açısından bugünlerdeki en önemli sorudur.

Meslek için yapılan girişimlerin sonuçlarının bireysel olarak dönüşünü anlayabilmek ise erdem... Mali Müşavir etiketine yakışır bir erdem…

Her yönden, ister hal, hareket ve davranışlar; ister hukuksal süreçlerden, içinde olduğumuz sınavdan (ben öyle nitelendiriyorum) geçerli not alabilmemiz açısından bireysel olarak, özellikle genç meslektaşlarımıza önemli görevler düştüğünü ve bu görevleri önemsemediğimiz sürece, ne mesleki saygınlığın artırılması bakımından ne de yasaların bize verdiği hakları kullanabilme ve koruyabilme açısından başarılı olabileceğimizi sanmıyorum.

Son söz olarak, meslektaşın düşlediği yönde rüzgâr esmesini istiyorsak, meslek için kanat çırpmak gerektiğini unutmamak lazım…

SMMM Alper Cemal EKİZ