KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Mizanturk ekibi merhaba,Ben 15.08.2008 tarihinden itibaren Turizm firmasında çalışmaktayım. 10.08.2012 tarihinden itibaren rahatsızlığım nedeniyle 36 gün rapor aldım. 18.09.2012 tarihinde iş başı yaptım. Ve aynı gün beni işten çıkarttılar. İşsizlik maaşı alabilir miyim? Alırsam kaç gün alabilirim? Mustafa Sürmez

Değerli üyemiz,

 İşslizlik maaşının şartlarını  3 aşamalı olarak yanıtlayacağız. 

1. Aşama  
 
İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları
 
 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak, gerekmektedir.
 2. Aşama
 
Son 120 günde kesinti sayılmayan haller
                                        
        Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;
 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin,
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır
 
3. Aşama 
 
İşsizlik ödeneğinin süresi Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
 
Yukarıdaki açıklamalara göre,   işsizlik maaşı almanız için son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını, 36 günlük raporunuz  son 120 gün kesintisiz çalışma şartını ihlal etmiyor. İşyeriniz de toplam 1495 gün çalıştığınız için 300 gün işsizlik maaşı alabilirsiniz. 18.10.2012 tarihine kadar İŞKUR şubelerine şahsen, yada internet ortamından İşsizlik Ödeneği başvuru linkini tıklayarak başvurabilirsiniz. (www.iskur.gov.tr).
 
MizanTurk  Ekibi,