KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Ofis Risk Değerlendirmesi Örnek Formları

 

 OFİS RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TARİH

NO

 

BÖLÜM:

 

 

 

 

1

 

FAALİYET:

TEHLİKE KAYNAĞI: Yangın tüpleri

TEHLİKE

Düşme - Çarpma

 

ETKİLENECEK KİŞİLER: Tüm çalışanlar

SONUÇ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE

Bölüm Çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

Yangın tüpleri yerden 90 cm yükseklikte asılmalıdır.  Yangın tüplerin acil durumlarda kolay erişilebilir olmalıdır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAPILAN DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER:

 

ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RD. EKİBİ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

 

 

 

 

SORUMLU:

İŞ GÜV. UZM.:

İŞYERİ HEKİMİ:

 

DÜZELTME TARİHİ:

 
                       

 

 OFİS RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TARİH

NO

 

BÖLÜM:

 

 

 

 

1

 

FAALİYET:

TEHLİKE KAYNAĞI: Elektrik çarpması

TEHLİKE

Yaralanma - Ölüm

 

ETKİLENECEK KİŞİLER: Tüm çalışanlar

SONUÇ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE

Bölüm Çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAPILAN DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER:

 

ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RD. EKİBİ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

 

 

 

 

SORUMLU:

İŞ GÜV. UZM.:

İŞYERİ HEKİMİ:

 

DÜZELTME TARİHİ:

 
                       

 

 OFİS RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TARİH

NO

 

BÖLÜM:

 

 

 

 

1

 

FAALİYET:

TEHLİKE KAYNAĞI: Yetersiz aydınlatma

TEHLİKE

Göz rahatsızlığı

 

ETKİLENECEK KİŞİLER: Tüm çalışanlar

SONUÇ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE

Bölüm Çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAPILAN DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER:

 

ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RD. EKİBİ:

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

RENK

 

 

 

 

 

SORUMLU:

İŞ GÜV. UZM.:

İŞYERİ HEKİMİ:

 

DÜZELTME TARİHİ: