KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Resen Terk İşlemine İlişkin Duyuru
2004/13 Genelgeye Göre Resen Terk işlemine tabi olan mükelleflerin bilgilerinin Sorgulamalar
Resen Terk İşlemine İlişkin Duyuru


Resen Terk işlemine tabi olan mükelleflerin bilgileri Sorgulamalar Menüsünden şifresiz olarak veya Meslek Mensupları kendi internet şifreleri ile bağlanmaları durumunda yapabileceklerdir.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp