Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Memurların emekliliğinde püf noktaları... Şevket TEZEL 20.10.2014 Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları Memurların emekliliğinde püf noktaları...
İş kazası sonucu ölen işverenin gelir/aylık alması gündeme gelir... Vedat İLKİ 20.10.2014 İşveren iş kazası mağduru mu sorusuna cevap bulmak gerekir. İş kazası sonucu ölen işverenin gelir/aylık alması gündeme gelir...
Sarı basın kartı olmayan basın indiriminden faydalanabilir mi? Lütfi KÖKSAL 20.10.2014 Matbaalarda basın indirimi 30.08.2008 tarihinde sona erdi. Sadece sarı basın kartı olanlar basın indiriminden faydalanabiliyorlar. Sarı basın kartı olmayan basın indiriminden faydalanabilir mi?
Suriyeli sığınmacılar istihdam rakamlarını nasıl etkiliyor? Tevfik GÜNGÖR 20.10.2014 Suriyeli sığınmacılar geçici ve devamlı işlerde çalışmaya başladı. Bunlar çalışan sayısını artıracak mı? Suriyeli sığınmacılar istihdam rakamlarını nasıl etkiliyor?
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik VDK yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Rapor Değerlendirme Komisyonları Yönetmeliğinde De... Komisyon hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Rapor Değerlendirme Komisyonları Yönetmeliğinde Değişiklik
2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/69 2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk