Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.01.2016-30.06.2016 döneminde 4.092,53-TL.dir ... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2016 yılı için 900-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2016 yılı için 20.600-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Asgari ücrette destek azaldı kapsam genişledi...
want my wife to cheat married men dating cheater
" border="0" alt="Asgari ücrette destek azaldı kapsam genişledi...
want my wife to cheat married men dating cheater
" />
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri gelirlerinde de bağımsızlar... 16.01.2016 Halka açık şirketlerde 2012’den bu yana zorunlu olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri iştah kabartıyor. TKYD’nin araştırmasına göre 2015’te 3 şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerine 350 bin TL ile 1 milyon 50 bin TL arasında ücret ödedi.
İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!
dilation and curettage video how to stop pregnancy pregnancy nine weeks
Hasan AKDOĞAN
free prescription cards shauneutsey.com prescription drug discount cards
" border="0" alt="İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!
dilation and curettage video how to stop pregnancy pregnancy nine weeks
" />
Vergilemede tebligat ve önemi...
wifes that cheat insight.nestingen.com wife cheated
Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 16.01.2016 Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği ve diğer hususlar. mobile gps locator click spy phone
" border="0" alt="Vergilemede tebligat ve önemi...
wifes that cheat insight.nestingen.com wife cheated
" />
Şirket şubelerinin bölünmesi...
cons of abortion prostudiousa.com is abortion free
Yılmaz SEZER
Giderlerde kural...
free prescription cards link prescription drug discount cards
Bumin DOĞRUSÖZ
Gübre ve yemlerde KDV oranı düşürüldü... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 07.01.2016 Gübre işi ile uğraşan mükelleflerin devreden KDV tutarları yüksek olabilir. Dolayısıyla, anılan mükellefler iade talep ederek yüklendikleri KDV’leri geri alabilirler." border="0" alt="Gübre ve yemlerde KDV oranı düşürüldü..." />
" />
Kıdem tazminatında fon tartışması...
mobile gps locator click spy phone
Cem KILIÇ 07.01.2016 Bir yıllık çalışma karşılığında 30 günlük brüt ücret kadar tazminat düzeni korunursa işçi tarafı ‘kıdem tazminatı fonu’na sıcak bakabilir. İşverenler ise ikiye ayrılmış durumda. Kurumsal şirketler taraftar, diğerleri ise yeni bir maliyet gözüyle bakıyor.
mobile gps locator read spy phone
free prescription cards link prescription drug discount cards
" border="0" alt="Kıdem tazminatında fon tartışması...
mobile gps locator click spy phone
" />
dilation and curettage video dong quai abortion pregnancy nine weeks
mobile gps locator spy on phone spy phone
" border="0" alt="Vergi mükelleflerinin başına dert dördüncü fıkra..!
wifes that cheat site wife cheated
free prescription cards site prescription drug discount cards
" />
Mizanturk