Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Birleşmede azınlık pay sahiplerinin ayrılması ve KVK devir hükümleri (2) Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 30.07.2015 Azınlığın ortaklıktan çıkması/çıkarılması ve birleşme – devirde vergilendirme Birleşmede azınlık pay sahiplerinin ayrılması ve KVK devir hükümleri (2)
Mizanturk