Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Faiz indirilebilir ama abartılmamalı..! Saruhan ÖZEL 20.08.2014 Merkez bankacılığının son modası enflasyonu ve finansal istikrarı bir arada hedeflemek. Faiz indirilebilir ama abartılmamalı..!
Türk-İş’in gıda enflasyonu % 16.35, TÜİK’te ise % 12.56..! Güngör URAS 20.08.2014 TÜİK’in gıdanın toplam enflasyonu etkileme gücünü ufaltma arayışı, gerçeği gizlemek arayışından başka bir şey olamaz. Türk-İş’in gıda enflasyonu % 16.35, TÜİK’te ise % 12.56..!
Naylon fatura kullananlar dikkat..! Yusuf KELEŞ 19.08.2014 Naylon fatura nedir, neden kullanılır? Naylon fatura kullanmanın sakıncaları nelerdir? Naylon fatura kullananlar dikkat..!
Mizanturk