Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.01.2016-30.06.2016 döneminde 4.092,53-TL.dir ...
wifes that cheat site wife cheated
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2016 yılı için 900-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ...
cvs coupons online cvs coupons 4 off 20 cvs sale
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2016 yılı için 20.600-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
" border="0" alt="Ödeme ve elektronik para hizmetleri dünyasında neler oluyor?" />
Vergilemede tebligat ve önemi...
wifes that cheat insight.nestingen.com wife cheated
Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 16.01.2016 Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği ve diğer hususlar. Vergilemede tebligat ve önemi...<div style=wifes that cheat insight.nestingen.com wife cheated
" />
Şirket şubelerinin bölünmesi... Yılmaz SEZER 16.01.2016 Belirli büyüklüğe ulaşan şirketler büyümelerine yurt içi ve yurt dışında şubeler açarak devam etmektedirler. Ancak zaman içinde yaşanılan gelişmelere bağlı olarak bu şubeler değişik bir model ve örgütlenme şeklinde faaliyetlerine devam etmek istemektedirler." border="0" alt="Şirket şubelerinin bölünmesi..." />
Mali tatil tatile çıkıyor..! Bumin DOĞRUSÖZ " border="0" alt="Gübre ve yemlerde KDV oranı düşürüldü..." />
Şube müdürleri ne istiyor?
spy sms free spy on text messages android phone spy software free
Resul KURT 07.01.2016 Şube Müdürleri devlet memurlarıyla ilgili yasal değişikliklerin ve yeni memur yasasının gündemde olduğu bugünlerde meslekleriyle ilgili bazı taleplerde bulunuyor. Şube müdürleri ne istiyor?<div style=spy sms free spy on text messages android phone spy software free
" />
Kıdem tazminatında fon tartışması... Cem KILIÇ 07.01.2016 Bir yıllık çalışma karşılığında 30 günlük brüt ücret kadar tazminat düzeni korunursa işçi tarafı ‘kıdem tazminatı fonu’na sıcak bakabilir. İşverenler ise ikiye ayrılmış durumda. Kurumsal şirketler taraftar, diğerleri ise yeni bir maliyet gözüyle bakıyor. Kıdem tazminatında fon tartışması...
Vergi mükelleflerinin başına dert dördüncü fıkra..!
wifes that cheat site wife cheated
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 17.12.2015 Evet! Maliye Bakanlığı’nın kabul ettiği bir konuda, yargı bu bilinç yada bakanlığın görüşünün bilincinden uzak olarak, adil yargılama hakkını ihlal eden telafisi mümkün olmayacak kadar ağır sonuçlar doğurabilen kararlar vermiştir. want my wife to cheat married men dating cheater
dilation and curettage video dong quai abortion pregnancy nine weeks
" border="0" alt="Vergi mükelleflerinin başına dert dördüncü fıkra..!
wifes that cheat site wife cheated
" />
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk