Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Uyumlu mükellefler teşvikle ödüllenecek..! 26.11.2014 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde etkinliği artırdıklarını söyledi. Uyumlu mükellefler teşvikle ödüllenecek..!
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Başvurular 17 Kasım 2014 günü başlayıp 28 Kasım 2014 günü sona erecektir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin TMS 21 Hakkında... 13 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin TMS 21 Hakkında Tebliğ
TFRS 1 Hakkındaki Tebliğde Değişiklik 146 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ TFRS 1 Hakkındaki Tebliğde Değişiklik
Müşterek Anlaşmalara İlişkin Tebliğde Değişiklik 217 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Müşterek Anlaşmalara İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Tebliğde De... 27 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Tebliğde Değişiklik
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Tebliğde Değ... 28 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Tebliğde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk