KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Sosyal Güvenlik Prim Oranları

4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları 

 
 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

 

Toplam

14

20,50

34,50

 
     

4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

 
 

Sigorta Kolları

   

Toplam (Sigortalı) (%)

 
     

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

 

Toplam

   

34,50

 
             

4/c (Devlet Memurları) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (01.10.2008'den İtibaren)

 
 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

14,33 - 21

23,33 - 30

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

 

Toplam

14

18,5 - 28,5

34,50

 
             

İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları (01.10.2008'den itibaren)

 
 

Sigorta Kolları

   

Toplam (Sigortalı) (%)

 
     

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

 

Toplam

32

 
             

4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları 

 
 

Sigorta Kolları

Sigortalı
Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

 

Toplam

7,5

24,50

32,00

 
             

4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (01.10.2008'den İtibaren)

 
 

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2008 Yılında (%)

2009 Yılında (%)

2010 Yılında (%)

2011'den İtibaren (%)

 
 

12

13

14

15

 
           

4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (01.10.2008'den İtibaren)

 
 

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2008 Yılında (%)

2009 Yılında    (%)

2010 Yılında  (%)

2011'den İtibaren (%)

 

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

12

13

14

15