Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
SGK ölüm aylığında son 7 yıla bakmaz... Ali TEZEL 29.08.2014 SGK ölüm aylığında son yedi yıla bakmaz, mahkemeye gidilirse aylık çoğalır… SGK ölüm aylığında son 7 yıla bakmaz...
3 çocuk için doğum borçlanması yapabilir miyim? Lütfi KÖKSAL 29.08.2014 Soru - Cevap 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilir miyim?
Mizanturk