Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Alacaklı üçüncü kişilerin ortaklarını ve limited şirketi takip edebilme... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 01.10.2015 Kendisinin veya ortaklarının borçlarını ödeme güçlüğüne düşmesi halinde üçüncü kişiler, ortaklarını veya limited şirketi icrai yollarla takip edebilirler. Alacaklı üçüncü kişilerin ortaklarını ve limited şirketi takip edebilme...
Mizanturk