Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Sigorta primlerinin yüksek ödenmesi emekli aylığını etkiler... Ali ŞERBETÇİ 29.06.2015 Bilindiği üzere emeklilik hesaplamasında yatan primler, üç ayrı döneme göre hesap edilerek emeklilik aylığı bulunmaktadır. Sigorta primlerinin yüksek ödenmesi emekli aylığını etkiler...
Mizanturk