Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Sağlık yardımı alan bayanlar dikkat..! Ali ŞERBETÇİ 28.05.2015 Sağlık hizmeti almaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor? Sağlık yardımı alan bayanlar dikkat..!
İhraç mallarını sınır dışına çıkaramıyoruz..! Güngör URAS 28.05.2015 İhraç malının olması şart. Alıcının olması şart. Ama yetmiyor. Malı alıcıya ulaştırmak zorundayız. İhraç mallarını sınır dışına çıkaramıyoruz..!
Mizanturk