Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
İflas ertelemesi ve vergilemeye etkisi... Akif AKARCA ve Dr.Mehmet ŞAFAK 30.10.2014 İflas erteleme kararının vergilemeye etkileri İflas ertelemesi ve vergilemeye etkisi...
İş kazaları: ‘Ders’imizi alamadık..! Yahya ARIKAN 30.10.2014 Her gün bir iş kazası haberiyle derin acılar yaşıyoruz. İş kazaları: ‘Ders’imizi alamadık..!
Madeni su bastı ihmalkârlık mı? Vedat İLKİ 30.10.2014 Fıtrat mı? Kan parası mı? Önümüzdeki günler göreceğiz... Madeni su bastı ihmalkârlık mı?
Kazalar, facialar, tedbirsizlikler… İsmail KAPAN 30.10.2014 Yine bir felaketi, faciayı en sıcak ve yakıcı mesele olarak önümüzde bulduk. Kazalar, facialar, tedbirsizlikler…
KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon vizyonu... Hilmi DEVELİ 30.10.2014 Girişimcilerimiz ve KOBİlerimiz Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden mutlaka yararlanmalılar... KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon vizyonu...
Üç çocuk için doğum borçlanması yapabilir miyim? Lütfi KÖKSAL 30.10.2014 Soru - Cevap Üç çocuk için doğum borçlanması yapabilir miyim?
Kadın sigortalıların SSK sigortalılığından emekliliği... Şevket TEZEL 30.10.2014 SSK’dan normal emekli olacak kadınlar için emeklilik. Kadın sigortalıların SSK sigortalılığından emekliliği...
5.631 TL borcun 1.157 TL'si siliniyor! Teminat gösterilmesi şartı yok Ekrem ÖNCÜ - Taylan ŞAHİN 29.10.2014 Yapılandırmaya olan kamu alacağının nasıl hesaplanmaktadır ve kamu borcun ne kadarlık kısmının tahsilinden vazgeçmektedir? 5.631 TL borcun 1.157 TL'si siliniyor!  Teminat gösterilmesi şartı yok
Mizanturk