KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı.
6111 sayılı Kanun gereğince taksit ödemeleri 02.01.2013 tarihine kadar uzatıldı.
Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı.

Yılsonu nedeniyle  Bankalara yapılan yoğun müracaatlar, Kurumumuzun 6111 sayılı Kanun gereğince  yeniden yapılandırılan sigorta primleri  programında teknik aksaklığa neden olmuş, bu nedenle söz konusu tahsilatlarda problemler yaşanmıştır.
 
Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla  son ödeme günü 31.12.2012 tarihi olan  6111  sayılı Kanun gereğince yapılandırılan primlerin  tahsilat işlemleri  02.01.2013 Çarşamba  gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.


Kamuoyuna önemle duyurulur.