KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Türk Ticaret Kanunu'na Göre Adli Para Cezaları

 Ceza Gerektiren Fiiller

Adli Para Cezası

Şirketler Topluluğuna Dahil Bağlı Şirketler Tarafından Hakim Şirketle Yapılan İşlemler Hakkında Rapor Düzenlenmemesi, Hakim Şirket Yönetim Kurulunca Bağlı Şirketlerle Olan İlişkilere Yönelik Raporun Düzenlenmemesi (562/3, 199)

 

En Az 200 Gün

İnternet Sitesi Oluşturmamak (562/12)

100 Günden

300 Güne Kadar

Kanunda Belirtilen İçerikleri İnternet Sitesinde Yayımlamamak (562/12) 

100 Güne Kadar

Ayni Sermayenin veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde  Emsaline  Oranla Yüksek  Fiyat   Biçmek,  İşletme ve  Aynın Niteliğini veya Durumunu Farklı Göstermek ya da Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak (562/10, 551)

En az 90 Gün

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen Bilgi ve Belgelerin Verilmemesi veya Denetimin Engellenmesi (562/4)

En az 300 Gün