KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Usulsüzlük Cezaları 2017 (VUK Md. 352)
Usulsüzlük Cezaları 2017 (TL)
Mükellef Grupları
Birinci Derece
İkinci
Derece
1- Sermaye Şirketleri
130,00
70,00
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
80,00
40,00
3- İkinci sınıf tüccarlar
40,00
19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
19,00
11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
11,00
5,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
5,00
2,80