KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Vergi mükellefi olmayanlar hangi durumlarda sigorta dosyası açıp yanında birini çalıştırabilir yada böyle bir uygulama var mıdır?

Değerli üyemiz,

Bir kişinin vergi mevzuatı kapsamında “mükellef” olması ile sosyal güvenlik mevzuatı karşısında “işveren” olması -kimi zaman birleşeler de- esas olarak birbirinden farklı hususlardır. Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında, yanında zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir kişiyi çalıştıranın mutlaka bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermesi ve işveren sıfatıyla diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Yapılan faaliyet vergi mevzuatınca mükellef olmayı gerektirmese dahi işyeri dosyası açtırmak yasal bir zorunluluktur. Bu durumun en güncel örneği, ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalıştırılanlar için herhangi bir vergi mükellefiyeti tesis edilmese de sosyal güvenlik mevzuatı gereği işverenlik sıfatı vücut bulmakta ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.