KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Vermiş oldugunuz cevap için teşekkur ederim. Yalnız banka verdiği hizmetten dolayı kesintisini yapıyor. Bu kesintiyi 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında takip ediyorum orada da sorun yok. Bankalar yapmış olduğu kesintiden dolayı kanun gereği fatura düzenlemiyor. Dolayısıyla yapılan kesintinın KDV'sini ben müşterimden aldıgım halde, banka tarafından kesıntı yapıldıgı için orda bır KDV kaybı söz konusu. Kanunda düzenlenmesi gereken bir sorun değil midir? İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.

Değerli üyemiz,

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na göre, banka ve sigorta şirketlerinin, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Bankaların bankacılık işlemleri nedeniyle katma değer vergisi mükellefiyeti yerine BSMV mükellefiyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla, işletmenize vermiş olduğu üye işyeri hizmeti nedeniyle tahsil etmiş olduğu komisyon ücreti üzerinden banka BSMV ödemektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi