KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yeni Gelir Vergi Tasarısında Ücretler
SMMM Bülent Çetinkaya
28.01.2013

Gündemdeki Yeni Gelir Vergisi Tasarısında ücretli çalışanları özellikle asgari ücretle çalışanları, hem biraz olsun rahatlatacak, hem de sevindirecek bir uygulama söz konusu.

Tasarıda;

Ücretli kesimi rahatlatmak bakımından “En az Geçim İndirimi” anlamında, vergilendirme tarifesinin ilk basamağındaki tutar kadar olan ücret gelirleri vergilendirilmeyecektir.   

Ücretler: Ücretin temel yapısı genel olarak eskisini içerecek biçimde korunmuştur. Tasarının 19’uncu maddesi ile getirilen vergi tarifesinin birinci basamağındaki tutara kadar olan ücretlerin vergilendirilmemesi maddeye yerleştirilmiştir. 

Ayrıca, ücretliler yönünden temel değişiklik ücretlerden %15 oranında vergi kesintisi yapılması esası benimsenmiş ve bu ön vergileme niteliğinde kabul edilmiştir.  Bir başka deyişle, ücret geliri elde edenler de beyannameli duruma getirilmiştir. (39-41. Md.)

Basında, tasarıda geçen ve ücretlilerden gelir vergisi kesintisi yapılmaması ile ilgili olarak birçok tartışma yaşandı ve yaşanıyor. Tartışmaların başında uygulamanın sadece asgari ücretlilere mi uygulanacağı yoksa tüm ücretlileri mi kapsayacağı hakkındaydı.

Tasarıda ücretlerin vergilendirilmemesi maddeye eklenmiştir. Yani asgari ücretli veya diğer ücretliler diye bir ayrım yapılmamıştır. Tüm ücretlileri kapsayan bir tasarıdır.

Diğer tartışılan bir konu da ücretlerden kesinti yapılmayacak olan gelir vergisinin ücretlilerin eline mi geçeceği yoksa işverende mi kalacağı.

Bilindiği üzere, ücretlilerden kesintileri işveren yapıyor ve vergi idaresine ödüyor. Kurumsal firmaların bordrolara uyacağını ve net ücrete ilave olması gereken gelir vergisini ücretliye ödeyeceğini düşünmekteyim.

Fakat tartışmaları doğrulacak kesimin, kurumsal olamayan orta ve küçük ölçekli işletmelerin olacağını düşünmekteyim.

Hali hazırda, orta ve küçük işletmelerin çoğunda ücretlilere ödenmesi gereken asgari geçim indirimlerinin bile ödenmediğini düşünürsek, gelir vergisinden doğacak farkların da net ücrete yansıtılmayacağını düşünüyorum.

Zaten bu işletmelerde genelde gerçek ücret ile bordroda gösterilen ücretlerin farklı olduğunu, genelde bordrolarda asgari ücretin uygulandığı bilinmektedir. Bu işletmelerin vergi idaresine ödemiş oldukları gelir vergilerini ayrıca bir maliyet unsuru olarak gördüklerinden, işçiye ödenen ücrete yansıtmayıp kendi maliyetlerinden düşeceklerini tahmin etmekteyim.

Diğer önemli bir konu da ücretlerden vergi kesintisi yapılmayacak ama asgari geçim indirimi uygulaması devam edecek mi?

Eğer asgari geçim indirimi bu uygulamanın başlaması ile son bulacak ise bahsi geçen gelir vergisinin pek bir önemi kalmayacağını düşünüyorum. O yüzden asgari geçim indirimin devam edeceğini umut edenlerdenim.   

Gelir vergi tasarısının bu şekilde kabul edildiğini düşünürsek, asgari ücretle çalışanların net ücretlerine, kesilmeyecek olan %15 oranındaki gelir vergisi eklenmiş olacak. Bu rakam, biraz olsun yoksulluk sınırının altında bir rakama çalışan asgari ücretlileri rahatlatır mı acaba?

Bence bu rakam, özellikle asgari ücretliyi tam anlamıyla rahatlatmasa bile, bir nefes almayı sağlayabilir.

Aslında, asgari ücretin tamamen vergi ve SGK kesintilerinden soyutlanması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü asgari ücretten sadece gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. İsterseniz yazıma son vermeden 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücrete göre yapılan kesintilere bir göz atalım.

Bilindiği üzere  01.01.2013 tarihinden itibaren asgari ücret 16 yaşından büyükler için brüt 978.60.-TL’dir.

Kesintiler;

SGK İşçi Payı                : 137,00.-TL
SGK İşsizlik Payı İşçi       :    9,79.-TL
Gelir Vergisi                 : 124,77.-TL
Damga Vergisi              :    7,43.-TL
Toplam Kesinti             : 278,99.-TL

Görüldüğü üzere asgari ücretli bir çalışandan 278,99.-TL kesinti yapılmakta. Yapılan bu kesintilerden sonra, net ücrete asgari geçim indirimi olarak, bekâr ücretliler için 73,40.-TL ilave edilmektedir. Tasarıda bahsi geçen gelir vergi kesinti 124,77.-TL. Tasarı bu hali ile kabul görürse net ücrete ilave edilecektir. Tabi asgari geçim indirimi uygulaması devam ederse.

Eğer asgari geçim indirimi uygulamasına son verilirse, zaten net ücrete ilave edilen 73,40.-TL net ücretten düşülecektir. O zaman net ücrete yansıyan gelir vergisi sadece 51,37.-TL olacaktır. 

Kanaatimce bu da kimseyi mutlu etmeyecektir.