KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Yeni çalışmaya başladığım firmada karşılaştığım 2 sorun var: 1- Firma ecza depolarına satış yapıyor, işleyiş şu şekilde: ecza depolarına yüklüce mal gönderiliyor, satış faturası bu sırada düzenleniyor. Dolayısıyla peşin peşin KDV’si yükleniliyor, ödemeye gelince ay sonlarında depolar stoklarını sayıyor ve sadece sattığı mal kadar ödeme yapıyor. Bu mallar konsinye olarak gönderilebilir mi, konsinye irsaliyesi ne şekilde düzenlenir ve konsinye satışlarda fatura ne zaman düzenlenmelidir? 2- Diğer sorum ise bizim ürün sattığımız depolar bu ürünleri eczanelere satıyor. Eczaneler zamanla aldıkları malları satamayınca iade etmek istiyor ya da başka bir ürünle değiştirmek istiyor. Bana ilginç gelen eczane bu ürünün iade faturasını depoya değil de bana fatura ediyor iade faturası olarak. Bu doğru bir uygulama mıdır? İyi çalışmalar.

Değerli üyemiz,

Konsinyasyon, mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir kişiye gönderilmesidir. Gönderilme ile malın mülkiyetinin değil, yalnızca zilyetliğinin devri söz konusu olmaktadır.

Konsinye satışta mallar; gönderenin belirleyeceği fiyatlarla müşterilere satılmak üzere veya satılmadığı takdirde iade edilmek kaydıyla, gönderilenin zilyetliğine bırakılır.

Satılmak üzere gönderilen mal­ların mülkiyeti mallar satılıncaya kadar, malı gönderen işletmeye aittir.

Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, tüketicinin malı eczacıdan satın alması ile mal sahibinin eczacıya mal satması aynı anda gerçekleşmektedir.

Malların eczacıda/ecza deposunda kalma süresine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak konsinye satışa ilişkin şartların taraflar arasında düzenlenecek bir sözleşme ile belirlenmesi yerinde olacaktır.

Konsinye satışlarda eczacı/ecza deposu konsinye malı sattığında fatura düzenler. Bu tarihten itibaren yedi gün içinde satıcının da eczacıya/ecza deposuna fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Konsinye satış kapsamında eczacıya/ecza deposuna gönderilen mallara ilişkin düzenlenen sevk irsaliyesinde malın konsinye mal olduğunun belirtilmesi yeterlidir.

Eczanelerin alış iadelerini ise malları satın almış oldukları ecza deposuna yapmaları gerekmektedir. Bir başka deyişle, iade süreci satış sürecinin tersine işlemeli, eczacı ecza deposuna, ecza deposu da şirketinize mal iadesinde bulunmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.