KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Yeni şirket kuruluşu yaptık ve genel müdür ( şirket sahibi) Bağ-Kurlu oldu. Şirket sahibine maaş ödemeleri, hesaplaması ve muhasebe kayıtları nasıl yapılır? Konuyla ilğili detaylı bilgi verirseniz çok sevinirm. Teşekkürler,

Değerli Üyemiz,

Limited Şirket genel müdürünüze ödeyeceğiniz ücret GVK 61 inci maddesi hükmü uyarınca ücret olarak sayılmıştır. GVK 94 üncü maddesinin 1.bendinde, 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Bütün bu ödemelerin ticarî kazançtan indirilebilmesi için, bunların muvazaadan arî olarak ödenmeleri ve örtülü kazanç (KVK’nun 17 nci maddesi) sayılmayacak bir seviyede olmaları zorunludur.

 

Şirket genel müdürünüze ödenecek ücret için yapılacak işlemler,

A) Şirket ortaklar kurulu şirket genel müdürünüze ücret ödemesi için karar alınması gerekiyor.

Karar Örneği;

……………………….TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR KURULU KARARI

 

KARAR NO: 2013/...
KARAR TARİHİ: 01.05.2013
KARAR MEVZUU: ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜNE ÜCRET ÖDENMESİ
TOPLANTIYA KATILANLAR: ……. 

 

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket genel müdürü olan şirket ortağı ………………….T.C. kimlik numaralı …………….’un görev karşılığı olarak  01.05.2013 tarihinden itibaren aylık Net 2.250,00-TL ücret  ödenmesine,

2. Stopaj ve damga vergisi kesintisinin yapılarak vergi dairesine ödenmesine,

3. Yukarıda alınan kararın gerekli mercilere bildirmesine,

                         oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak                                                       Ortak

 

 

B) Şirket genel müdürüne ödenecek ücret için bordro düzenlenmeli ve ücret üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılmalıdır.

Brüt Ücret

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kesintiler Toplamı

Net Ücret

2.667,77

400,17

17,61

417,77

2.250,00

Muhasebe Kaydı

----------------------------------/---------------------------------------------
770 Genel Yönetim Giderleri                           2.667,77                         
                        331 Ortaklara Borçlar                         2.250,00
                        360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar              417,77
                        360.01 G.V.         400,17
                        360.02 D.V.           17,61    
 ----------------------------- / ----------------------------------------------

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.