KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Yıllık Ücretli İzinler

Hizmet Süreleri

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar

14 işgünü

5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

20 işgünü

15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar

26 işgünü

(*) Ancak 18 yaşından küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.