KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Duyuru
Yoğun bakım servislerinin seviyelendirme ve tescil işlemlerinin tamamlanması
Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Duyuru

 DUYURU

Yoğun Bakım Tedavi Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Duyuru

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığınca 20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Bakanlıkça tescili yapılmış veya yapılmamış olan mevcut tüm yoğun bakım servislerinin seviyelendirme ve tescil işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 31/12/2014 tarihinde bitmiştir.

Bu çerçevede, 01/08/2015 tarihine kadar seviyelendirme ve tescil işlemleri tamamlanmamış olan yoğun bakım servislerinde 01/08/2015 tarihinden sonra verilecek yoğun bakım tedavilerinde 1. basamak yoğun bakım fiyatının üzerinde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca, seviyelendirme ve tescil için verilen süre Sağlık Bakanlığınca uzatılsa dahi, seviyelendirme ve tescil işlemlerini 01/08/2015 tarihine kadar tamamlamayan sağlık hizmet sunucularının ödemeleri yukarıda izah edildiği şekilde yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.