KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Çalışanların Yıllık İzin Hakları...
SMMM Yeliz Altınöz
30.06.2014

Çalışanların Yıllık İzin Hakları

Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır.

Yıllık ücretli izin hakkı 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. Yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dâhil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir.

4857 Sayılı İş kanunun 53.maddesinde belirlenen yıllık izin günleri;

- 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,
- 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
- 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Bu süreler alt sınırları oluşturmakta, iş sözleşmeleri yolu ile daha uzun yıllık ücretli izin süreleri belirlenebilmektedir.

İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Yıllık izin süresine rastlayan; Hafta tatili ve Ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresine ilave edilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez.

Yıllık Ücretli İzine Hak kazanmalarının örneklerle açıklamak istiyoruz.

Örnek:

1- Bay Ege Mizan unvanlı işyerinde 01.06.2009 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Bu işçi kaç iş günü izin hakkı kazanmıştır.  

Bay Ege 01.06.2014 tarihinde 5 yılını doldurduğu için 01.06.2014-01.06.2015 tarihleri arasında 14 iş günü yıllık izin kullanabilecektir.

Bay Ege, 6.yılını 01.06.2015 tarihinde tamamlayacağı için Bu tarihten itibaren 20 iş günü yıllık izin kullanabilecektir.

2-  Mizan unvanlı işyerinde 01.06.1996 doğumlu Bayan Zeynep 20.06.2013 tarihinde işe başlamıştır. Bayan Zeynep 20.06.2014 tarihinde yıllık izin kullanma hakkını hak etmiştir. Bu tarihten itibaren 18 yaşında olduğu için 20 iş günü yıllık iznini kullanacaktır. 01.06.2015 tarihinde Bayan Zeynep 19 yaşında olacağı için 20.06.2015 tarihinden itibaren 14 iş günü yıllık izin kullanacaktır.

Yıllık İzinli gününde çalışma yasağı 

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresinde çalışması yasaktır. Şayet izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

İş kanununa göre işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi yıllık ücretli izin bakımından çalışılmış gibi sayılır.

Kanuna aykırı davranan işverene ceza!!!

Yıllık izin yönetmeliğinin esas    usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak, eksik kullandırmak, yıllık izin ücretini eksik ödeyen veya kanuna aykırı olarak bölen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2014 yılında 246,00-TL idari para cezası verilir.