KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İlk kez genel kurul yapacağımdan emin olamıyorum, örnek olarak yazmış olduğum yazılarda herhangi bir sorun var mıdır? Denetçi istifası ve yerine yeni denetçi seçimi maddesi aşağıda 2-) 04/05/2012 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçiliğe seçilen ....................... T.C. Kimlik numaralı D..... F...... TC. Üsküdar 5.Noterliğinin ../01/2013 tarih ve 18562 yevmiye numaralı istifanamesine istinaden bildirdiği istifasının kabulüne ve yerine, bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ………………………………………………. Adresinde ikamet eden …………………T.C. Kimlik numaralı Sn. M...... Y........’nın denetçi olarak seçilmesine ve kendisine yıllık 1.500,00 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca daha önce verilmesi kararlaştırılan huzur hakkı iptali için yazdığım madde aşağıdadır 3-) 04/05/2012 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile, yönetim kurulu üyelerine verilmesi kararlaştırılan aylık 3.000,00.- TL (Brüt) Huzur Hakkının, Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu maddelerde herhangi bir yanlışlık var mıdır? Saygılar

Değerli Üyemiz,

Yapmış olduğunuz  genel kurul maddeleri doğrudur.

iyi çalışmalar,

MizanTürk Ekibi