KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İnşaat firması olan A şirketi B şirketinin alacağı kredi için kendine ait gayrimenkulü kefalet gösteriyor. B şirketi batıyor sonra oturup anlaşılıyor bankayla bu gayrimenkulü banka alıyor. Bir de protokol yapılıyor, şayet bir sene sonra istenilen para getirilirse geri alınacak diye. Nihayetinde alıcı banka ile satıcı kefil olan A şirketi arasında tapu devri yapılıyor. Bu işlemlerin harçlardan ve KDV’ den muaf olduğu söylenmiş. Peki, kurumlar vergisini açısından durum nedir? A şirketinin bu devir dolayısıyla para kazandığı filan yok. Herhangi bir fatura da düzenlenmiş değil. Sırf tapuda devir olduğu için A firmasının fatura düzenlemesi ve kurumlar vergisi öder mi? Fatura kesilmezse aktiften nasıl çıkarılır? Fatura maliyet üzerinden düzenlense tapu devrinde daha asagı bır tutara bu kez muhteviyatı itibariyle sahte belge olmaz mı? İnşaat şirketi olan A Firmasının 2 yıl elinde bulundurmasıyla ilgili doğan gayrimenkul istinası da yok diye biliyorum. Bu konuda yorumunuzu öğrenmek isterim saygılarımla

Değerli üyemiz,

Firmanızın kredi sözleşmesinde bulunan kefaleti nedeniyle teminat olarak gösterilen gayrimenkulün, kanuni takibe alınmış kredi borcuna istinaden banka tarafından devir alınması işlemi;

a) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f maddesi uyarınca kurumlar vergisinden,

b) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi uyarınca katma değer vergisinden,

c) 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesi uyarınca harçlardan,

d) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası uyarınca ise damga vergisinden,

İstisna edilmiştir.

Bununla birlikte, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kapsamında istisnadan faydalanabilmek için herhangi bir süre şartı ve miktar kısıtlaması bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, banka tarafından şirketinizin aktifinde yer alan gayrimenkulün satışından elde edilecek kazancın tamamı kredi borcunu kapatmak için kullanılıyorsa, şirketinizin elde etmiş olduğu kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.