KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İşveren Primleri Ödeme Süresi Uzatıldı
Prim Tahsilatlarına İlişkin Önemli Duyuru
İşveren Primleri Ödeme Süresi Uzatıldı

 
5510  sayılı  Kanunun  4/1-a  bendi  kapsamında  çalıştırılan  sigortalılara ilişkin, 6111 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılan işveren sigorta primleri tahsilat  işlemlerinin  07.11.2012  tarihi  gün  sonuna  kadar uzatıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

Kurumumuz bilgi işlem sistemlerinde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle, son ödeme  günü 31.10.2012 tarihi olan her türlü prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemleri 02.11.2012 tarihi Cuma günü, gün sonuna kadar, 5510 sy. Kanunun 4/1-a bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin, 6111 sayılı Kanun  çerçevesinde  yapılandırılan  işveren  sigorta  primleri  tahsilat  işlemleri
07.11.2012 tarihi Çarşamba  günü, gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihlere kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır