KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İşverenlerin Asgari Ücret ile İmtihanı...
SMMM İsmail Atmanlıoğlu
24.11.2015

Bu çalışmada asgari ücretin tanımı, asgari ücretin nasıl ve kimler tarafından belirlendiği, asgari ücretin işverene yükü örneklerle desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Asgari ücret nedir?

Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olarak tanımlanmaktadır.

Asgari ücreti kim belirler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tespit edeceği üyelerden birisinin başkanlığında;

Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı). Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli, Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulmaktadır.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin belirlenmesinde; Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, Ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Asgari Ücretlinin İşverene maliyetinde nasıl bir değişim bekleniyor? 

2016 Yılı için 193 Sayılı Gelir Vergisi kanunun 103.maddesinde yer alan vergi dilim aralığı ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 82.maddesi gereğince SGK taban ücreti henüz belirlenmediğinden 2015 yılı verileri üzerinden hesaplamalar yapılmış olup işverene maliyet etkisi aşağıdadır;

Asgari Ücretlinin 2015 Yılı Aylık ve 1 Yıllık Toplam Maliyeti
( 5510 Saylı Kanun % 5 indirimli Hesaplama)
Açıklama
Brüt Ücret
İşveren Hisseleri Toplamı
Toplam Maliyet
Net Ücret
Net Ücret
( Agi Dahil)
Aylık Ortalama
1.237,50
216,56
1.454,06
882,11
972,22
 
 
 
 
 
 
Yıllık
14.850,00
2.598,72
17.448,72
10.585,27
11.666,59
 
 
 
 
 
 
1.300.-TL alan personelin 2015 Yılı Aylık ve  1 Yıllık Toplam Maliyeti
( 5510 Saylı Kanun % 5 indirimli Hesaplama)
Açıklama
Brüt Ücret
İşveren Hisseleri Toplamı
Toplam Maliyet
Net Ücret
Net Ücret
( Agi Dahil)
Aylık Ortalama
1.858,98
325,32
2.184,31
1.300,00
1.390,11
 
 
 
 
 
 
Yıllık
22.307,80
3.903,87
26.211,67
15.600,00
16.681,32
 
 
 
 
 
 
SONUÇ ; 2015 Yılı Parametreleri dikkate alındığında ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşverene ilave yansıyacak Aylık Yük
730,25
TL ( 2.184,31-1.454,06)
 
İşverene ilave yansıyacak Yıllık Yük
8.762,95
TL (26.211,67-17.448,72)
 
 
 
 
 
 
 
Maliyetlerdeki Aylık ve Yıllık Sapma Oranı
50,22%
 

 

 

*Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü üzere işverenin 1 (bir) kişilik asgari ücretli personelde ilave katlandığı Aylık yük 730,25.-TL olup, Bir yıllık ilave katlandığı yük 8.762,95.-TL’dir.

Konunun henüz dikkate alınmayan bir diğer yönü ise, 2015 yılında asgari ücretin 1.000-TL olduğunu dikkate aldığımızda asgari ücretin biraz üzerinde  (2015 Yılı için 1.100-1.400 TL bandında) çalışan personelin maaşı 2016 yılında ne olacak?

Asgari ücretin 1.000.-TL den 1.300-TL’ ye yükselmesi asgari ücretli için % 30 luk zam demek. 2015 yılında 1.200.-TL maaş alan personele % 10 zam yapıldığını düşündüğümüzde ücreti 1.320-TL olacak. Şimdi 2015 Yılında 1.200-TL maaş alan personelin bakış açısı nasıl olacak? Burada 1.320-TL’yi kabul mü edecek yoksa nasıl olsa asgari ücret 1.300-TL, bu işi her yerde bulurum diyerek iş arayışına mı girecek?

2016 Yılının işverene ciddi bir yük getireceği herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak bir gerçek daha var ki bu değişimlerin İnsan kaynakları departmanına ve bütçe hazırlayıcılara etkisi olacaktır.

Neden mi? İşverenlerin asgari ücret ve biraz üzerinde çalışan personelini nasıl tutacağını analiz etmesi, işe giriş çıkış sirkülasyon artışının nasıl yönetileceği,  Bütçe hazırlayıcıları tarafından işverenlere nasıl bir projeksiyon çizileceği her zamankinden daha önemli hale gelecektir.

Yararlanılan kaynaklar;

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 103.Madde
-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 82.maddesi
Etiketler : Asgari Ücret