KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalışma Sürelerinin Hesaplanması
SMMM Merdan Altınöz
26.07.2013

20 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" in 12. maddesinde "İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri", 19. maddesinde ise "Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri" belirlenmiştir.

Makalemizde, anılan Yönetmelikte yer alan düzenleme hakkında ayrıntılara yer verilecektir.

A) İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İşyeri hekimleri, anılan Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden,

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2.000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 2.000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1.500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1.500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1.000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 1.000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

B) Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri 

Diğer sağlık personeli, anılan Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar. 

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika

b) Diğer işyerlerinden; 

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 6 dakika
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 9 dakika, 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda ayda en az 12 dakika, 

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. 

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. 

C) İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Örnek Hesaplama

90 personelin çalıştığı bir işyerinin tehlike sınıfına göre İşyeri Hekimi  ve Diğer Sağlık Personelli Çalışma Süreleri;
 
İş Yeri Tehlike Sınıfı
İş Yeri Hekimi / Diğer Sağlık Personeli
Aylık Çalışma Süresi Dakika/Ay
Az Tehlikeli
4 x 90
360
6 x 90
540
Tehlikeli
6 x 90
560
9 x 90
810
Çok Tehlikeli
8 x 90
720
12 x 90
1080
 
Etiketler : İşyeri Hekimi    Az tehlikeli    Tehlikeli    Çok tehlikeli