KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İşyerimizde çalışmakta olan işçilere ait 1 ve 2 günlük işgöremezlik sağlık raporlarının internetten bildiriminin hiç yapılmaması ya da geç yapılması durumunda herhangi ceza uygulanır mı? Yani 1 ve 2 günlük raporlarla ilgili ceza da istisna mevcut mudur? Saygılar

Değerli Üyemiz,

Birinci basamak sağlık kuruluşu durumunda olan işyeri hekimleri, aile hekimleri, bazı sağlık ocakları, belediye hastaneleri ve benzeri sağlık kuruluşları tarafından verilen istirahat raporları halen kâğıt ortamında düzenlenmekte olup posta ile SGK’ya gönderilmektedir.

Raporları bu şekilde düzenlenerek SGK’ya ulaştırılan sigortalılar için “çalışmadı” bildirimi yerine geçen eksik gün nedeni bildirimleri veya kazanç ve prim bildirilen dönemde “çalışılmadığına dair bildirim girişleri” aylık prim hizmet belgesi üzerindeki sütundan veya “çalışılmadığına dair bildirim giriş” ekranlarından aylık prim hizmet belgesinin Kuruma bildirileceği son tarihe kadar yapılabilmektedir.

Ancak kâğıt ortamında manuel olarak gönderilen bu raporlar için elektronik mesaj yollanmadığı, raporun sigortalı tarafından işverenine ibraz edilmeyebileceği de göz önüne alınarak bu raporlardan sürelerinde bildirim yapılmayanlar için SGK tarafında şimdilik tebligat gönderildikten sonra idari para cezası ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.