KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi Günler ; 2011/Kasım tarihinde BayA sigortalı olarak çalıştığı şirket hisselerinin %99 unu almıştır. Ancak hisse devrine istinaden 4B li sigortalılığı tescil edilmemiştir. Ve halen 4A kapsamında aynı şirkette primleri ödenmektedir. -Bay A nın 4A kapsamında sigortalı görünmesi işleminin yasal sonuçları nelerdir? Günlerin iptali ve/veya ödenen primlerin mahsubu söz konusu mudur ? Cevabınız İçin ŞimdidenTeşekkürler Saygılarımla.

Değerli Üyemiz,


1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 53. maddesinde "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler." denilmektedir. 2011 Kasım ayından itaberen Bay A şirket ortağı olduğundan dolayı 4/a sigortalılığı sona erdirilerek 4-b sigortalılığı tescili yapılması gerekmektedir. 4/a'lı olarak ödenen sigorta primleri 4/b sigortalılığının primine aktarılması gerekiyor.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi