KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi çalışmalar. Babam 04.06.1953 doğumlu. SSK'ya giriş tarihi:01.12.1988 dir. 1988+1989+1990 yılları arasında toplam 405 gün sigortası var. Çalışmış olduğu inşaat firması sigorta yaptım diye yıllarca düzenli yatırmamış... Çiftçi olduğundan dolayı sigortalı işte çalışamıyor. Uzun yıllar firmada çalışmasına rağmen az günü olduğu için babamı nasıl emekli edebiliriz... Yardımcı olursanız çook mutlu oluruz... Sevgi ve saygılarımla...

Değerli üyemiz,

Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde, babanızın sigortalı ilk tescil tarihi 01.12.1988 ise 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5450 prim gün sayısı ile normal emekli olabilecektir.

Ancak askerlik hizmetini bu tarihlerden önce yapmış olduğunu ve bu günlerini borçlanacağını varsaydığımızda söz konusu şartlar değişmektedir.

Diğer taraftan yaş haddinden 4/a (eski SSK)’dan kısmi emekli olabilmesi için 60 yaş ve 3600 prim gününün doldurulması gerekecektir.

Babanızın geçmiş dönemde sigortasız şekilde çalışmalarının tespiti için dava yoluna gitmek dışında alternatifiniz bulunmamaktadır.

Ancak normal şartlarda hizmet tespit davası açmak için 5 yıllık hak düşürücü süre mevcuttur. Şöyle ki, babanızın hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde hizmet tespit davası açılmadığı takdirde dava açma hakkı hukuken ortadan kalkmaktadır.

Şayet 1988-1989 ve 1990 yıllarındaki sigortalı çalıştığı işyerine karşı dava açılacaksa bu sefer dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kısacası babanızın hiç sigortalı bildirilmediği işyerine karşı 5 yıl içerisinde dava açması gerekmekte iken sigortalı bildirilmesine rağmen eksik bildirildiği işyerine karşı dava açmada hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Ayrıca babanızın çiftçilikle uğraştığını belirtmişsiniz. Eğer halihazırda babanızın 4/b (eski tarım bağ-kur) kapsamında sigortalı bildirimleri bulunuyorsa, 4/a (eski SSK) emekliliği için son 7 yılda hangi statüden daha fazla hizmeti varsa o statünün şartları içerisinde emekli olabilecektir.

Şayet son 7 yıl içerisinde 4/b (eski tarım bağ-kur) hizmeti fazla ise tarım bağ-kur statüsünde kısmi emekli olabilmek yani yaştan emekli olabilmek için en az 5400 gün, başka bir deyişle en az 15 yıl sigortalılık süresi gerekmektedir.

Özetle babanızın sigortalı ilk tescil tarihi, askerlik borçlanması ve son 7 yıldaki sigortalılık bildirimlerini göz önüne alarak tabi olduğu emeklilik şartlarını değerlendirmelisiniz. Hizmet dökümü için; https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LoginT.action Emeklilik hesaplaması için; http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ Uygulamalarını kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.