KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi Çalışmalar; kendi aracıyla başka bir firmanın malını alıp satan vergi mükellefinin ablası 28 yıldır Almanya'da imiş ve 6 haftalığına Türkiye'ye gelmiş. Bu süre içerisinde ablasına 1 aylık sigorta yapmak isteyen mükellefe nasıl bir cevap verebilirim? Herhangi bir sakıncalı durum söz konusu mudur ?

Değerli Üyemiz,

Mükellefiniz iş akdi ile ablasını 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi hükmü gereği Türkiye'de bulunduğu sürece sigortalı çalıştırabilir. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir sakınca yoktur.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.