KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi günler. Yurtiçindeki bir firmaya döviz karşılığı olarak kestiğimiz faturanın kurunu faturayı kestiğimiz tarihteki kura göre mi yoksa 1 gün öncesindeki kura göre mi hesaplamamız gerekiyor?

Değerli üyemiz, 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 26’ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, yurt içinde gerçekleşen ve bedelin döviz üzerinden hesaplandığı işlemlerde, faturadaki döviz tutarı işlemin gerçekleştiği günün cari kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kayda alınmalıdır. Taraflarca saptanmış bir cari kur yok ise, işlemin gerçekleştiği günün TCMB döviz alış kuru esas alınabilir. 

İhracatta ise, vergiyi doğuran olay ihracatın fiilen gerçekleştirildiği, başka bir ifadeyle, ihracata konu malın gümrük hattını geçtiği tarihte meydana gelmektedir. 

Bu nedenle, ihracata konu işlemlerde uygulanması gereken kur, gümrük çıkış beyannamesi üzerinde yazan kurdur. Gümrük idaresi her bir işlem için ayrı ayrı cari kurları dikkate alamayacağından, geçerli kur olarak TCMB döviz alış kurunu dikkate almaktadır. TCMB gösterge kurları ise 15:30 itibariyle ilan edildiğinden, gümrük idaresi tarafından hesaplamalarda bir önceki günün TCMB döviz alış kuru kullanılmaktadır. 

Özetle, dövizli işlemlerde uygulanması gereken kur, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki geçerli kurdur. Teslim yurtiçine yapılıyorsa, döviz kuru olarak işlemin gerçekleştiği ve faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan kurun; teslim yurtdışına yapılıyorsa, gümrük çıkış beyannamesinde yer alan kurun dikkate alınması ve bu kurlar üzerinden hesaplanan TL karşılıklarının kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.