KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
merhaba; kat karşılığı inşaat yapan firmamız en son 10 daireli iş yaptı. 5 tanesi müteahhitin 5 taneside mal sahibinin. toplam inşaata müteahhit 320.000 tl harcadı. mal sahibine düşen 5 dairenin maliyeti 160 000 tl , bu 160 000 tl ye % 10 ilave edilerek fatura kestim. kesilecek fatura 5 dairenin maliyetini mi kapsaycak ayrıca faturada matrah,kdv, g.toplam şeklin de mi kesilecek.. birde; mal sahibi müteahhitten +100.000 tl daha maliyet faturası istiyor yani 160 000 tl olan maliyet faturası +100 000 tl daha 260 000 tl olarak düzenlenmesini istiyor. bu şekilde fatura kesilmesi durumunda ne gibi bir durumla karşılaşabiliriz.

Değerli Üyemiz,

Kat karşılığı inşaat işinde, arsa sahibine arsasının karşılığında teslim edilen dairelerin veya işyerlerinin inşaat maliyeti, müteahhit için arsa maliyetidir;

Konunun daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki uygulama örneğini inceleyiniz…

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Yüklenici XYZ İnşaat A.Ş. ile arsa sahipleri arasında %60 şirket %40 arsa sahibi paylaşımlı her biri 110 m2 net alana sahip 30 dairelik bina inşaatına ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. İnşaata ilişkin bilgiler;

- İnşaat maliyeti: 2.343.600-TL.dir.
- İnşaatın toplam alanı: 4.200 m2
- Arsa sahiplerinin iki yıllık kiraları olan 34.000-TL XYZ A.Ş. tarafından ödenmiştir.

1-) Arsa Maliyet Hesabı

İnşaatın bitiminde 18 daire XYZ A.Ş.nin 12 daire arsa sahibinin olacaktır.

- XYZ A.Ş.ye ait daireler: 4.200 m2 x %60= 2.520 m2
- Arsa sahibine ait daireler: 4.200 m2 x %40= 1.680 m2
- M2 birim maliyet: 2.343.600-TL ÷ 4.200 m2= 558-TL
- Arsa sahibine ait dairelerin maliyeti: 1.680 m2 x 558-TL= 937.440-TL
- XYZ A.Ş. için arsanın maliyeti: 937.440-TL + 34.000-TL= 971.440-TL

Yüklenici XYZ A.Ş. 18 daireye sahip olmak için, 30 dairelik inşaatın maliyetine katlanmıştır. Arsa sahibine, arsanın karşılığı olarak 12 daire yapmıştır ve ilaveten kiralarını ödemiştir.

Sonuç olarak; XYZ A.Ş. için arsa maliyeti, arsa sahiplerine arsalarının karşılığı olarak yaptığı 12 dairenin inşaat maliyeti ve katlandığı kira gibi ek maliyetlerin toplamıdır (971.440-TL).

2-) Toplam İnşaat Maliyeti Hesabı

- İnşaat maliyeti: 2.343.600-TL
- Kira ödemesi: 34.000-TL
- Toplam İnşaat Maliyeti: 2.343.600-TL + 34.000-TL= 2.377.600-TL.

Yukarıda hesaplanan 971.440-TL arsa maliyeti, XYZ A.Ş.nin 18 adet daireye sahip olmak için katlandığı toplam 2.377.600-TL toplam inşaat maliyetinin içerisinde yer almaktadır.

3-) XYZ A.Ş. için Birim M2 İnşaat Maliyeti Hesabı

- İnşaat maliyeti: 2.343.600-TL
- Kira ödemesi: 34.000-TL
Birim M2 İnşaat Maliyeti: (2.343.600-TL + 34.000-TL) ÷ 2.520 m2943,49-TL.
- Bir dairenin Maliyeti: (943,49-TL x 110 m2)= 132.089-TL
- Bir dairenin Maliyeti: (2.377.600-TL ÷ 18 daire)= 132.089-TL

4-) Arsa Sahibine Dairelerin Teslimi

XYZ A.Ş.nin arsa sahiplerine dairelerin teslimi, KDV’ye tabidir ve bu dairelerin emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenmelidir.  

Arsa, sahibinin aktifinde kayıtlı değil ise bu fatura sadece KDV hesaplanması için düzenlenir. Faturaya “3065 s. KDV Kanunu hükümlerince, sadece KDV hesaplanması için düzenlenmiştir” ibaresi yazılır.

Arsa sahiplerine teslim hususunda arsanın, sahibinin aktifine kayıtlı olup olmadığı önemlidir;

a) Arsa, sahiplerinin aktifinde kayıtlı değil (arsa sahipleri vergi mükellefi değil)

Dairelerin emsal bedeli (KDV matrahı), VUK 267 gereği perakende satış için %10 karlı olacak şekilde (971.440-TL x 1,1)=1.068.584-TL.dir. KDV matrahı olacak bu tutara dahil daireler için %1 oranından KDV hesaplanırken kira gibi ek maliyetler için %18 oranından KDV hesaplanır.

(34.000-TL x 1,1kar x 0,18KDV) + (937.440-TL x 1,1kar x 0,01KDV)=17.043,84-TL hesaplanan KDV’dir.

b) Arsa, sahiplerinin aktifinde kayıtlı ise (arsa sahipleri vergi mükellefi ise)

Dairelerin emsal bedeli (KDV matrahı), VUK 267 gereği toptan (vergi mükellefine) satış için %5 karlı olacak şekilde (971.440-TL x 1,05)=1.020.012-TL.dir. KDV matrahı olacak bu tutara dahil daireler için %1 oranından KDV hesaplanırken kira gibi ek maliyetler için %18 oranından KDV hesaplanır.

(34.000-TL x 1,05kar x 0,18KDV) + (937.440-TL x 1,05kar x 0,01KDV)=16.269,12-TL hesaplanan KDV’dir.

Diğer yandan, mal sahibinin istediği fatura hususunda ise; Vergi Usul Kanununun “Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” hükmünü dikkate almanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.