KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
ÖTV’siz Yakıta Yakın Takip
Ali Kürşat Erbaş
22.07.2013

Fırsatınız olursa balıkçı barınaklarına gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten eğlenceli mekanlar ve hemen kanınızın kaynayacağı sakinleri var. Öyle hikayeleri var ki senaristler ve roman yazarlarına bol malzeme çıkar balıkçı barınaklarından. Fakat ilginçtir, av sezonunda bile bir-iki tekne dışında balığa çıkan tekne göremezsiniz.

Konuyu elbette kıt kanaat geçinmeye çalışan balıkçılara getirmeyeceğim ama bazı örgütlerin balıkçı barınaklarının üzerinden kirli ellerini çekmelerini bir vatandaş olarak diliyorum.

Evet, akaryakıtta örgütlü olarak vergi kaçakçılığı yapılmakta. Nasıl işliyor sistem? Hava ve deniz araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV alınmıyor. Yük ve yolcu taşıyan gemiler, balıkçı gemileri, ticari yatlar ve hizmet gemileri, yakıt alım defteri ve gemi jurnaline işlenmek kaydıyla, geminin teknik özelliklerine göre belirlenen limitler dahilinde ÖTV’siz yakıt alabilmekteler. Benzer durum uçaklar için de söz konusu. Uygulama böyle olunca da deniz taşıtları ile kara taşıtlarının motorin fiyatı arasında %100 ila 110 arasında bir fark oluşmakta.

Bu iştah kabartan fark, tahmininiz üzere bazı kesimleri hemen harekete geçirdi. Deniz ve hava araçlarına, herhangi bir akaryakıt teslimi yapılmadığı halde teslim edilmiş gibi sahte belgeler düzenleniyor ve daha sonra bu yakıt usulsüz bir şekilde kara taşıtlarına satılmak üzere piyasaya sürülüyor.  

Ayrıca, balıkçı teknelerinin kapasiteleri fazla gösterilmek suretiyle daha fazla ÖTV’siz yakıt alımı yapılıyor. Bazı minibüs ve otobüs firmalarının ise ortaklaşa balıkçı tekneleri aldıkları ve bu tekneler adına temin ettikleri ÖTV’siz yakıtı kara taşıtları için kullandıkları da iddialar arasında.

Nihayetinde Maliye Bakanlığı, ÖTV’siz deniz ve hava yakıtlarının yasa dışı kullanımı önlemek için harekete geçti ve 20.07.2013 tarihi itibariyle 26 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile akaryakıt dağıtım şirketlerinin hava yakıtlarını teslim ettikleri uçağın tescil numarası, teslim tarihi, saati ve yeri gibi ayrıntılı bilgiler içeren bir bildirim formunu Gelir İdaresi Başkanlığına 15’er günlük dönemler itibariyle göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ’e göre akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketleri olan dağıtıcılar, rafinericilerden satın aldıkları hava yakıtlarının teslimlerine ilişkin olarak “Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu” nu her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için düzenleyecek ve bu dönemleri takip eden 10. günü akşamına kadar İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla göndereceklerdir.

Ayrıca, akaryakıt dağıtıcılarının, deniz yakıtı satışı yapabilmeleri için almaları gereken dağıtım izin belgesi teminat tutarı 2 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

Yakıt alım defterinin onaylatılmasına ilişkin esaslara da düzenleme getiren Tebliğe göre, deniz yakıtı kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde deniz yakıtı alamayacak ve her yakıt tesliminde, yakıt alım defterinde alıcı için ayrılmış olan kısımları doldurarak imzalamak zorunda olacak.

Bunun yanı sıra, akaryakıt ithallerinde, ithalde alınan teminatın çözümü de belirli esaslar dahilinde yapılacaktır. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi)’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların yüzde 5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacak.

Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecek. Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat çözümü taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacak.

Tebliğde ÖTV’siz yakıt teslimine ilişkin düzenlenen usul ve esasların bir kısmına değinmiş olduk.

Anlaşılan son günlerin en tartışılan vergisi olan Özel Tüketim Vergisi, akaryakıt kaçakçılığı, ÖTV’siz yakıt ve 10 numara yağ meseleleri ile gündemi meşgul etmeye devam edecek.

İlgili Tebliği Görüntülemek İçin Tıklayınız.