KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler.
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Güncellendi.
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler.

Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü"nde; ödeme emri, ödeme emrine karşı açılabilecek  davalar, mal bildirimi ve verginin ödenebileceği anlaşmalı bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.