KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Öncelikle bize böyle bir imkan sundukları için mizantürk ekibine sonsuz teşekkürler. Üstadım bizim 04.09.2012 tarihinde daha önce bizden alım yapan firma adına o firmanın çalışanı olan şahıs, yine aynı firmaya alım yapıyormuş gibi mal aldı ve biz bu faturayı beyan ettik. Daha sonra öğrendik ki malı alan firma değilmiş çalışanı almış ve firmanın olayla alakası yokmuş. Biz de malı alanı dava ettik dava devam ederken davalı borcun bir kısmını senetli ödeme yaptı. Biz faturayı ödemeyi yapan şahıs adına düzeltebilir miyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler...

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin “İspat” başlıklı B fıkrasında “vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 217’nci maddesinde ise, “ Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir” hükmü yer almaktadır. 

Bu şekildeki düzeltme fatura ve benzeri belgeler için de geçerli olup, fatura üzerindeki yanlışın üstü çizilerek doğrusunun yazılması suretiyle gerekli düzeltmelerin yapılması mümkündür.

Şirketiniz tarafından fiilen bir mal teslimi gerçekleştirilmiş ve vergiyi doğuran olay bu aşamada cereyan etmiştir. Vergiyi doğuran olaya ilişkin işlemin gerçek mahiyeti ise firmanın çalışanına yapılan mal teslimidir.

Firmanın çalışanının kendi nam ve hesabına yapmış olduğu bu işlem nedeniyle faturada yer alan alıcı bilgilerinin yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda düzeltilmesinin bir sakıncası bulunmamaktadır.

Ancak, kapanan hesap dönemlerine ilişkin faturada yer alan alıcı bilgilerinin ilgili hesap döneminden sonra düzeltilmesi durumunda alıcının bu faturada yer alan katma değer vergisini indirme imkânı bulunmamaktadır.

Şirketinizin söz konusu alıcıya mal teslimi 2012 hesap döneminde gerçekleştiğinden, alıcının faturada yer alan katma değer vergisini indirebilmesi için ilgili düzeltmenin bu dönem içerisinde yapılması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi