KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Örnekteki oy hakkı hesaplaması doğrumudur? ÖRNEK: Deniz Anonim Şirketi beş ortaklıdır ve sermayesi 1.000,00 TL den oluşan 200 paya ayrılmış 200.000,00 TL dir. Not: Firma sözleşmesinde şöyle bir ifade vardır "Pay sahiplerine her pay bir oy hakkı verir ancak her pay sahibinin toplam oy hakkı yirmi adetten fazla olamaz" Bu durumda, ortakların sahip oldukları her pay onlara bir oy hakkı vermekte ancak oy hakkı en fazla yirmi adet olabilmektedir yani sözleşme ile oy sayısı sınırlandırılmıştır. Deniz anonim şirketinin Ortakları, sermaye payları ve oy hakları şöyledir; - Cevat bey 100 Paya Ayrılmış 100.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 20 Adettir. - Cemil bey 40 Paya Ayrılmış 40.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 20 Adettir. - Barış bey 20 Paya Ayrılmış 20.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 20 Adettir. - Serap hanım 15 Paya Ayrılmış 15.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 15 Adettir. - Filiz hanım 15 Paya Ayrılmış 15.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 15 Adettir. - Zafer bey 10 Paya Ayrılmış 10.000,00 TL sermayelidir Oy Hakkı 10 Adettir. Sözleşme ile oy sayısına sınırlama getirildiği için aslında daha fazla oy hakkı olması gereken Cevat bey ve Cemil beyin oy hakları yirmi adette kalmıştır.

Değerli Üyemiz,

 Yanlıştır. Zira, Türk Ticaret Kanunu’na göre imtiyaz sadece paya tanınabilir, kişilere tanınamaz. Oysa, burada pay sahiplerine tanınmıştır. Ayrıca, TTK’nın 479 uncu maddesine göre, bir paya en çok 15 oy hakkı tanınabilir, oysa burada her bir pay sahibine 20 oy hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede, şirket esas sözleşmesi hükmü yeni TTK’ya uygun değildir. Anılan imtiyaz hükmünün 14 Şubat 2014 tarihine kadar yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Verdiğiniz örnekte, paysahiplerinin hepsinin eşit oy hakkına sahip olmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Şirketin 200 payı vardır. Pay sahiplerinin sahip oldukları paylar 100, 40, 20, 15, 15 ve 10 adet şeklindedir. Sermaye oranları ise %50, 20, 10, 7.5, 7.5 ve 5 şeklindedir. En az oya sahip olan Zafer Bey’e her bir pay için 15 oy hakkı verildiğinde 150 oyu olur, ancak bu durumda diğerlerini 150 oy hakkına gelecek şekilde ayarlamak, küsuratlar kullanılacağından, mümkün olmaz.

Bu durumda, şirket esas sözleşmesinde değişikliğe giderek payların itibari değeri bu işlemi yapmaya uygun hale getirilmeli ve pay sahiplerinin oy hakkı en az paya sahip olana pay başına 15, diğerlerine ise daha düşük sayıda oy hakkı verilerek birbirine eşit hale getirilmelidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.