KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Özel sektörde süt izni ne kadardir ? Kullandırılmak zorunlu mudur? Şayet kullandırmadı sonradan kullanabilir mi ? Kullanıldıgını varsayalım, aynı sartlar altında mı kullandırılır?

Değerli Üyemiz,

4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan kadınlar, çocuklarını 1 yaşına gelinceye kadar emzirme iznine sahiptir. Bu izin süresi günlük 1,5 saattir.  Çocuk 1 yaşını geçtiyse sonradan izin kullandırılmaz.


İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.